OPTOMETRIE Hoofddorp

Behandeling effectief bij ...


Syntonics lichttherapie kan worden uitgevoerd als een op zichzelf staande behandeling. Hiernaast vindt u een lijst met mogelijke (oog)klachten welke wij met Syntonic kunnen behandelen. Dat zou kunnen betekenen dat klanten die een prisma nodig hebben geen ‘’speciale prismaglazen’’ in de bril meer nodig hebben na deze lichttherapie. Vaak door gewenning van de prismaglazen kan men later niet meer zonder deze prismabril. Syntonics biedt daarbij een oplossing om op een natuurlijke methode van uw klachten af te komen.


Welke behandelingen?


Voordat met de lichttherapie begonnen wordt, dient altijd eerst een optometrisch functioneel onderzoek te worden gedaan. Daarbij wordt ook een zogenaamd functionele gezichtveldmeting gedaan. Dat is noodzakelijk voordat er met de Syntonics therapie begonnen kan worden. In het gezichtveldtoestel zitten geïntegreerde camera’s. Daarmee worden fixatie, oogbewegingen en reactie van de pupil, objectief geobserveerd.

Door, gedurende een bepaalde tijd per filtercombinatie naar een van tevoren bepaald kleurveld te kijken, wordt deze frequentie geprojecteerd op de binnenkant van beide ogen, op het gevoeligste deel van het netvlies waar zich de kleurgevoelige kegeltjes bevinden. Hierdoor zullen de kleurvelden groter worden en de kleurgevoeligheid in het perifere gebied zal toenemen. Met als gevolg een vergroting van het visuele functieveld. Dat is het zichtbare gebied inclusief het oriëntatieveld.


Wat zijn de resultaten?


Syntonics lichttherapie wordt voor verschillende doeleinden ingezet en gecombineerd. Het is bewezen dat de Syntonics lichttherapie een positief effect heeft met betrekking tot gemoedsveranderingen bij mensen met periodiek voorkomende depressieve perioden, het een kalmerend of activerend effect heeft bij hyperactiviteit of vertraagd functioneren, het vergroten van het functioneel gezichtveld en het verkleinen van te grote blinde vlekken etc. Dit alles heeft ook een positieve uitwerking op alle visuele-motorische taken op school, bij sportbeoefening en in het dagelijks leven. De door de Syntonics therapie verkregen resultaten zijn blijvend zolang deze geïntegreerd is. Om de zekerheid te hebben of deze integratie een blijvend karakter heeft, wordt na 6 maanden een controle uitgevoerd en indien noodzakelijk een nabehandeling gegeven.


Wat zijn de kosten?


Vooronderzoek welke nodig is om te bepalen of de Syntonics lichttherapie voor u een oplossing kan zijn bedraagt 75 euro.


De kosten van de Syntonics lichttherapie bedragen 545 euro.

De therapie houdt als volgt in:

 1. -Een wekelijks bezoek aan de winkel, in ieder geval 6 weken

 2. -Om de week is dit bezoek wat uitgebreider met een gezichtsveldcontrole

 3. -Hierna volgen controle’s na 1 maand, 3 maanden en 6 maanden om te kijken of het geboekte resultaat blijft bestaan zonder in de kleur te hebben gekeken.


In uitzonderlijke gevallen zijn soms meerdere behandelingen of een enkele herhalingsbehandeling nodig.


Indien u ervoor kiest de behandeling thuis uit te voeren, kunt u gebruikmaken van een mobiele Syntonics kleurenfilter. Omdat het een kostbaar apparaat betreft, vragen wij om een borg van 400 euro, waarvan u bij inlevering na 6 weken 375 euro retour ontvangt.


Link officiële nederlandse Syntonic-website

Syntonics

navigatie

Behandeling effectief bij...

Visuele problemen

 1. -Wazig of onstabiel zien

 2. -Vermoeide ogen of vermoeidheid

 3. -Scheelzien

 4. -Lui oog

 5. -Dubbel zien

 6. -Slecht diepte zicht

 7. -Verminderd perifeer zicht

 8. -Lichtgevoelig


Visueel gerelateerde problemen

 1. -Hoofdpijn

 2. -Slechte concentratie

 3. -Slecht geheugen

 4. -Leesproblemen

 5. -Problemen bij verkeersdeelname

 6. -Verminderde concentratie

 7. -Evenwichtsproblemen


School, werk, sportprestaties

 1. -Gereduceerde schoolprestaties

 2. -Wisselende werkbedrevenheid of bekwaamheid

 3. -Wisselende sportprestaties


Verleden met stress of trauma

 1. -Traumatische hersenschade

 2. -Mentale of emotioneel trauma

 3. -Chronische aandoening

Wat is Syntonics?


Optometrisch fototherapie, ook bekend als Syntonics lichttherapie, maakt gebruik van kleurvelden van het zichtbare licht. Syntonics vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt daar al vanaf 1940 in de optometrie doeltreffend toegepast. Syntonics is bedoeld om de balans tussen beide ogen te activeren en het evenwicht te regelen tussen het sympathisch en parasympathisch systeem. Syntonics lichttherapie wordt al meer dan 90 jaar klinisch gebruikt in de optometrie en is bewezen veilig en effectief te zijn met een grote kans op succes. Bij ons in de praktijk ruim 90%

CONTACTContact.html
AFSPRAAK MAKENAfspraak_Maken.html

Openingstijden Hoofddorp Centrum

StartpaginaStartpagina.html
Zeiss Polatest ®Polatest.html
Syntonics
OVER ONSOver_Ons.html
NachtlenzenNachtlenzen.html

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Koopavond

12:00 t/m 17:30
09:00 t/m 17:30
09:00 t/m 17:30
09:00 t/m 17:30
09:00 t/m 17:30
09:00 t/m 17:00
Gesloten

Gesloten

Yoke-PrismaYoke-prisma.html
OCT.html
OCTOCT.html